About

Twenty Seven Production was established in 2018 Its headquartered in HO CHI MINH and branch office in DA NANG, VIET NAM. Twenty Seven is a production house. We provide full production services for commercials, feature films, events,  photoshoots and brand’s integrated content .

For us “No task too big – No detail too small” .Twenty seven is a team of meticulous planning professionals, booking artist, actor, actress, model, KOI’s to perform on your show. We are a team who sweat every detail needed to create unique event and your satisfaction is guaranteed

Event – Talent Management – PR – Digital – Production

Twenty Seven Production được thành lập vào năm 2018 có trụ sở tại HỒ CHÍ MINH và văn phòng chi nhánh tại ĐÀ NẴNG , VIỆT NAM. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất đầy đủ cho quảng cáo, phim truyện, sự kiện, chụp ảnh và nội dung tích hợp thương hiệu.

Đối với chúng tôi, Không có nhiệm vụ nào quá lớn – Không có chi tiết nào quá nhỏ. Chúng tôi lập ra những kế hoạch tỉ mỉ, làm việc cùng nghệ sĩ , diễn viên, người mẫu, KOI, để biểu diễn trong chương trình của bạn. Chúng tôi chính là một đội ngũ sáng tạo từng chi tiết cần thiết cho một sự kiện độc đáo và duy nhất

Sự kiện – Quản lý tài năng – PR – Kỹ thuật số – Sản xuất